Odstoupení od smlouvy

Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mail, tel. číslo:


Prodávající:
internetový obchod Královská snídaně, IČ: 17175623, se sídlem: Dobřívská 716, 3387 43 Mirošov.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Dne .......... jsem si na internetových stránkách www.kralovskasnidane.cz objednal/a zboží:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

číslo objednávky: ..........
v hodnotě .......... Kč.
Na základě § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
využívám svého zákonného práva a odstupuji od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu,
která se týká výše uvedeného zboží a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši
............. Kč na můj bankovní účet číslo ................................... nejpozději do 14
dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.V ............... dne ................


Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)